Skip to content

Correctievloeistof Quantore 20ml

Productnummer: 416144
€ 1,45 € 1,75 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Quantore

Omschrijving

* Superdekkende correctievloeistof in handige flacon. * Met borsteltje. * Gevarenaanduiding * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. * P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P280 Beschermende handschoenen dragen. * P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. * P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). * P501 De inhoud en de verpakking.*

Specificaties

Lengte: 192 cm
Breedte: 73 cm
Hoogte: 76 cm
Gewicht: 380 gr
Volume: 1065
Code OEM: 416144
Code EAN: 8712453079220
Merk: Quantore

Video