Skip to content

Schimmelreiniger HG badkamer spray 500ml

Productnummer: 897216
€ 11,41 € 13,81 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

HG

Omschrijving

* HG schimmelreiniger schuimspray verwijdert eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen en worden voorkomen. * De schuimformule geeft deze schimmelreiniger een betere hechting, een langere inwerktijd, een minder penetrante geur en minder kans op spatten. * Voor tegel-, siliconenvoegen, stuckwerk e.d. * Zelfwerkend. * Binnen 30 minuten resultaat. * Minder penetrante geur.* Veiligheidsinformatie. * Kan bijtend zijn voor metalen. * Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * Zeer giftig voor in het water levende organismen. * Vormt giftig gas in contact met zuren. * Bijtend voor de luchtwegen. * Niet in combinatie gebruiken met andere producten. * Draag beschermende kleding en oogbescherming. * Na inslikken de mond spoelen, geen braken opwekken. * Bij contact met de huid of het haar verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en huid afspoelen met water. * Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. * Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * Buiten het gebruik van kinderen houden. * Gevarenaanduiding; * H290 "Kan bijtend zijn voor metalen." * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels." * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel." * H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen." * H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."*

Specificaties

Lengte: 254 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 86 cm
Gewicht: 632 gr
Volume: 1463
Code OEM: 632050100
Code EAN: 8711577202248
Merk: HG