Skip to content

Schoonmaakazijn Zone 1liter

Productnummer: 892645
€ 1,71 € 2,07 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Zone

Omschrijving

* Schoonmaakazijn wordt uitsluitend als reinigingsmiddel gebruikt. * Schoonmaakazijn heeft een zuursterkte van 8%. * Flessen van 1 liter. * Besteleenheid 12 flessen. * Veiligheidsinformatie: nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. * Bij onwel voelen een arts raadplegen. * Na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. * Bij onwel voelen een arts raadplegen. * Na contact met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. * Huid met water afspoelen/afdouchen. * Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. * Na contact met de ogen : Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. * Na opname door de mond : De mond spoelen. * Geen braken opwekken. * Onmiddellijk een antigifcentrumof een arts raadplegen.*

Specificaties

Lengte: 342 cm
Breedte: 262 cm
Hoogte: 250 cm
Gewicht: 12790 gr
Volume: 22401
Code OEM: 88303145
Code EAN: 8714774303145
Merk: Zone