Skip to content

Schoonmaakazijn Zone 1liter lavendel

Productnummer: 892646
€ 1,80 € 2,18 incl. BTW

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

Zone

Omschrijving

* Schoonmaakazijn wordt uitsluitend als reinigingsmiddel gebruikt. * Schoonmaakazijn heeft een zuursterkte van 8%. * Met lavendelgeur. * Flessen van 1 liter. * Besteleenheid 12 flessen. * Veiligheidsinformatie: nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. * Bij onwel voelen een arts raadplegen. * Na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. * Bij onwel voelen een arts raadplegen. * Na contact met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. * Huid met water afspoelen/afdouchen. * Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. * Na contact met de ogen : Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. * Na opname door de mond : De mond spoelen. * Geen braken opwekken. * Onmiddellijk een antigifcentrumof een arts raadplegen.*

Specificaties

Lengte: 352 cm
Breedte: 261 cm
Hoogte: 250 cm
Gewicht: 12760 gr
Volume: 22968
Code OEM: 88010678
Code EAN: 8714774010678
Merk: Zone