Skip to content

Talens Art Creation Effect Liner parel taupe

Productnummer: 1385397
€ 3,49 € 4,22 incl. BTW

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

Art Creation

Omschrijving

* Talens Art Creation Effect Liner parel taupe. * Gevarenaanduidingen: * H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. * H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. * H310, cat. 2: Dodelijk bij contact met de huid. * H314, cat. 1C: veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H317, cat. 1 en 1A: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H330, cat. 2: Dodelijk bij inademing. * H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.*

Specificaties

Code OEM: 427285290
Merk: Art Creation