Skip to content

Wasmiddel Ariel prof All-one regular 2x55 pods

Productnummer: 1403322
€ 41,41 € 50,11 incl. BTW

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

Ariel

Omschrijving

* Ariel professional wascapsules regular is een supergeconcentreerd wasmiddel met meerdere compartimenten. * Het wasmiddel wast grondig schoon, verwijdert vlekken en laat uw gekleurde kleding er langer als nieuw uitzien. * Elke Ariel capsule is voorgedoseerd, dus geen geknoei meer. * Gebruik 1 capsule per keer (in zacht tot gemiddeld water en voor licht tot gemiddeld vuile was). * Het vernieuwende omhulsel lost compleet op wanneer het in contact komt met water en laat de krachtige technologie vrij om vlekken grondig te verwijderen. * Dit geeft u het beste vloeibare wasmiddel van Ariel, met precies de juiste hoeveelheid wasmiddel. * Universeel wasmiddel * Gevarenaanduiding; * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P305 + P351 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. * P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving. * EUH208 Bevat Methyl 2-[[[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenyl]methylene]amino]Benzoate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.*

Specificaties

Lengte: 259 cm
Breedte: 199 cm
Hoogte: 253 cm
Gewicht: 3179 gr
Volume: 13039
Code OEM: 46642375
Code EAN: 8006540642375
Merk: Ariel