Skip to content

Wasmiddel Ariel regular poeder 110 scoops

Productnummer: 890790
€ 46,97 € 56,83 incl. BTW

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

Ariel

Omschrijving

* Ariel professional waspoeder regular is een professioneel waspoeder dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende resultaten vanaf de eerste wasbeurt. * Uitstekende vlekverwijdering, grondige reiniging, stralend wit, geweldige frisheid en efficiëntie bij een lage temperatuur. * Gevarenaanduidingen; * H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. * P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met watergedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijvenspoelen. * P301 + P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.*

Specificaties

Lengte: 416 cm
Breedte: 288 cm
Hoogte: 152 cm
Gewicht: 7692 gr
Volume: 18210
Code OEM: 46941954
Code EAN: 8001090865748
Merk: Ariel