Skip to content

Wasmiddel Robijn Pro Formula Stralend Wit 4,32L

Productnummer: 1405373
€ 34,49 € 41,73 incl. BTW

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

Robijn

Omschrijving

* Robijn wasmiddel voor alle witte was. * Wast schoon en fris en is verrijkt met CareSerum. * Goed voor 80 wasbeurten. * Robijn Vloeibaar Wasmiddel Stralend Wit heeft een unieke formule die speciaal is ontwikkeld voor de witte was. * Het wasmiddel bevat witversterkers die ervoor zorgen dat je favoriete kleding langer stralend wit blijft. * Want wat mooi is, moet mooi blijven. * Gevarenaanduiding; * H315 + H319 "Veroorzaakt huid- en ernstige oogirritatie". * H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken". * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". * Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P280 "Beschermende handschoenen dragen". * P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren". * Veiligheidsinformatie: bevat benzisothiazolinone en octylisothiazolinone . * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

Specificaties

Lengte: 383 cm
Breedte: 301 cm
Hoogte: 200 cm
Gewicht: 9667 gr
Volume: 23056
Code OEM: 101104811
Code EAN: 7615400812219
Merk: Robijn